اعتراض ثالث حکمی و اجرایی مشاوره با وکیل ملکی

دوشنبه 31 خرداد 1400
8:11
ایرج سلمانپور 09121404305

اعتراض ثالث حکمی و اجرایی مشاوره با وکیل ملکی، اگر شما نیز از افرادی هستید که در دعوای ملکی دو طرف مداخله ای ندارید اما حکم صادره از دادگاه را مخل حقوق خود میدانید خواندن این مقاله را به شما توصیه میکنیم. در این مقاله وکیل ملکی راهکار شکایت از چنین ارایی را ارائه داده است. همچنین میتوانید با مراجعه به وکیل ملکی موسسه دادخواست مناسب را تنظیم و به حکم صادره اعتراض کنید تا دادگاه پس از بررسی مدارک و ادله ای که ارائه کردید حق تضییع شده شما را احقاق کند.


[ بازدید : 154 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی مشاوره با وکیل ملکی

شنبه 29 خرداد 1400
22:43
ایرج سلمانپور 09121404305

الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی مشاوره با وکیل ملکی، اگر ملکی در نتیجه تعهد یا تخلف مالک توقیف شده باشد امکان خرید و فروش ان وجود ندارد. درواقع ملک توقیفی قابل خرید و فروش نیست و اگر چنین معامله ای واقع شود قابل ابطال است. در این خصوص میتوانید از راهنمایی وکیل ملکی موسسه بهره مند شوید. چرا که وکیل ضمن ارائه راهکار در خصوص ابطال معامله ملک توقیفی میتواند در خصوص فروش این املاک در صورت نیاز به ثمن، شما را راهنمایی کند.


[ بازدید : 154 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

سوءاستفاده از وکالت کاری مشاوره با وکیل ملکی

جمعه 28 خرداد 1400
23:47
ایرج سلمانپور 09121404305

سوءاستفاده از وکالت کاری مشاوره با وکیل ملکی، زمانی که ملک، موضوع مشارکت در ساخت واقع میشود برای انجام عملیات اداری نیاز به وکالتنامه از جانب شرکا یا مالکین به سازنده است. نحوه نگارش وکالتنامه از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که میتواند اختیاراتی به فرد اعطا کند که منجر به تضییع حقوق شرکا شود بنابراین لازم است در این خصوص به یک وکیل ملکی حاذق و اشنا به عرف و قانون مراجعه کرد. اگر شما نیز قصد تنظیم چنین وکالتنامه ای دارید و یا در خصوص این نوع از وکالتنامه با شرکای خود با ختلاف مواجه شدید میتوانید ضمن مطالعه این مقاله با وکیل ملکی موسسه در ارتباط باشید.


[ بازدید : 155 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

هزینه دادرسی اجرت المثل ایام تصرف مشاوره با وکیل ملکی

پنجشنبه 27 خرداد 1400
22:11
ایرج سلمانپور 09121404305

هزینه دادرسی اجرت المثل ایام تصرف مشاوره با وکیل ملکی، مالک یک ملک نه تنها مالک عین بلکه مالک منافع ان نیز میباشد. بنابراین اگر شخصی بدون اذن وی عین را تصصرف یا از منافع ملک استفاده کند باید اجرت المثل ان را بپردازد و ضامن تلف منافع محسوب میشود. در شرایطی نیز که یکی از مالکین بدون اذن سایر شرکا ملک را تصرف یا از منافع ان استفاده کن تحت شمول دعوای اجرت المثل ایام تصرف قرار میگیرد و میتوان به کمک وکیل ملکی این دعوا ا در مراجع قضایی صالح اقامه کرد. در متن زیر به بررسی هریک از موارد فوق الذکر میپردازیم.


[ بازدید : 154 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

تقسیم نامه چیست مشاوره با وکیل ملکی

چهارشنبه 26 خرداد 1400
23:38
ایرج سلمانپور 09121404305

تقسیم نامه چیست مشاوره با وکیل ملکی، برای تفکیک واحدهای ساخته شده یک ساختمان و صدور سند مالکیت مجزا برای هر واحد باید صورتمجلس تفکیکی تنظیم شود و اگر مالکین متعدد باشند تقسیم نامه نیز تنظیم میشود. تا زمانیکه سند تقسیم نامه با رضایت همه مالکین امضا نشود هیچکدام از مالکین واحد مستقل خود را نخواهند داشت. اگر برخی از مالکین از امضای تقسیم نامه امتناع کند هر یک از مالکین دیگر میتواند به کمک وکیل ملکی خود الزام مالک به ثبت تقسیم نامه را از دادگاه تقاضا کند.


[ بازدید : 149 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

اثبات وقوع بیع مالی است یا غیر مالی مشاوره با وکیل ملکی

سه شنبه 25 خرداد 1400
23:18
ایرج سلمانپور 09121404305

اثبات وقوع بیع مالی است یا غیر مالی مشاوره با وکیل ملکی، زمانی که معامله املاک با مبایعه نامه منعقد میشود طرفین طبقتوافقاتی که در ان مکتوب کرده اند به تعهدات خود عمل خواهند کرد و حل اختلافات میان انها نیز بر اساس همین مبایعه نامه صورت میگیرد اما زمانی که مبایعه نامه ای نباشد و وبیع واقع شود اگر هریک از طرفین از انجام تعهدات تخلف کند طرف دیگر مدرکی برای اثبات ادعای خود نخواهد داشت. البته وکیل ملکی میتواند وی را به طرق دیگر راهنمایی کند که موضوع مقاله زیر میباشد.


[ بازدید : 159 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

اثر حکم حجر مشاوره با وکیل ملکی

يکشنبه 23 خرداد 1400
23:12
ایرج سلمانپور 09121404305

اثر حکم حجر مشاوره با وکیل ملکی، اهلیت طرفین معامله یکی از شرایط صحت معاملات تلقی میشود به عبارت دیگر اگر یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد معامله منعقده محکوم به بطلان است. البته این بطلان منوط به شرایطی است که وکیل ملکی ضمن این مقاله به ان پرداخته است. از انجا که افراد محجور دارای قیم یا سرپرست هستند بررسی معاملاتی که از جانب افراد اخیر الذکر و به نمایندگی از محجورین منعقد میشود از اهمیت خاصی برخوردار است که مقاله پیش رو راجع به ان توضیح خواهد داد. در صورتیکه در ادامه با ابهامی مواجه شدید میتوانید با وکیل ملکی موسسه تماس حاصل کنید.


[ بازدید : 160 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

وکالت کاری ملک مشاوره با وکیل ملکی

شنبه 22 خرداد 1400
23:46
ایرج سلمانپور 09121404305

وکالت کاری ملک مشاوره با وکیل ملکی، یکی از ارکان مهم قراردادهای مشارکت در ساخت اعطای وکالت کاری به سازنده است. این وکالت تنها راجع به امور اداری داده میشود بنابراین باید در تنظیم ان دقت به عمل اورد به گونه ای که سازنده بتواند از ابتدا تا انتهای عملیات ساز و ساز و مراجعات اداری مربوطه را به اسانی انجام دهد و از طرفی مالک نیز بتواند در صورت نقض تعدات از جانب سازنده، وکالت را به راحتی فسخ کند. به همین دلیل برای تنظیم مفاد این وکالتنامه باید به یک وکیل ملکی مراجعه کرد که به ظرایف تنظیم قراردادهای ملکی و جنبه های حقوقی ان اگاه است. مقاله زیر به بخشی از اهمیت وکالت کاری میپردازد.


[ بازدید : 150 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

لایحه اعتراض به مزایده مشاوره با وکیل ملکی

جمعه 21 خرداد 1400
23:34
ایرج سلمانپور 09121404305

لایحه اعتراض به مزایده مشاوره با وکیل ملکی، مزایده ملک از طریق اجرا احکام مدنی در نتیجه محکومیت مالی محکوم علیه به اجرا گذاشته میشود. گرچه این اقدام از طریق مرجع قضایی صورت میگیرد اما ممکن است ارادی از ان متضرر شوند به همین علت میتوانند به مزایده اعتراض کنند. البته لازم است در این خصوص از راهنمایی یک وکیل ملکی حاذق استفاده کرد. چرا که اعتراض به مزایده برای یرخی افراد و تحت شرایط خاصی امکانپذیر است که در این مقاله به ان میپردازیم.


[ بازدید : 159 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

شرایط فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان مشاوره با وکیل ملکی

پنجشنبه 20 خرداد 1400
22:57
ایرج سلمانپور 09121404305

شرایط فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان مشاوره با وکیل ملکی، در قراردادهای پیشفروش ساختمان امکان وجود کلاهبرداری زیاد است چرا که ملک بطور کامل ساخته و رویت نشده است. بنابراین ممکن است انچه را که خریدار مدنظر داشته است تحصیل نشود. در این خصوص خریدار و فروشنده تنها به قراداد خود و مدارکی که مبادله کرده اند میتواند استناد کند بنابراین لازم است قراردادی اصولی تنظیم شود و ضرورت دارد این مسیر را به همراهی یک وکیل ملکی طی کنید تا از موانع و چالش ها به اسانی گذر کنید. در این مقاله با نکات مهم قرارداد های پیش فروش فروش اشنا خواهید شد.


[ بازدید : 136 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

ساخت وبلاگ تالار خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس نقاشی ساختمان ویلچر بهترین لپ تاپ بهترین مزون لباس عروس در تهران فروش نایلون حبابدار فروش استرچ پالت بند قیمت پلی آمید انجام پروژه متلب کیف و کفش مجلسی دخترانه شیک تولید کننده نایلون حبابدار آموزش شبکه خرید زعفران قیمت ورق برنج خواص زعفران خرید فالوور ارزان خرید iptv خرید سیسیکم خرید سیسیکم فروش سیسیکم ورق استیل کجا بخرم ورق استیل کجا تهیه کنیم استنلس استیل چیست خرید اینترنتی زعفران خرید سیسیکم خرید iptv چاپ نوار چسب فروش نایلون حبابدار خرید تلویزیون LED بهترین برنامه IPTV برای ویندوز
بستن تبلیغات [X]