دعوای خلع ید چیست؟،وکیل ملکی

دوشنبه 6 ارديبهشت 1400
0:17
ایرج سلمانپور 09121404305

اقدام دعوای خلع ید چه مراحلی دارد

خلع ید دعوایی است که مالک مال در مورد مال غیر منقول خود مغازه، زمین، خانه … علیه کسی که آن را تصرف غیر قانونی کرده است
اقامه دعوی می کند.
البته مالک مال باید با داشتن سندی مالکیت خود را ثابت کند در حقیقت مالک واقعی مال غیر منقول باشد.
اگر مالک سندی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد و طرف دیگر ادعای مالکیت او را قبول نداشته باشد،
مالک که مدعی است باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت را مطرح کند
و از دادگاه حکم قطعی اثبات مالکیت خود را بگیرد بعد از آن می تواند دعوای خلع ید را مطرح کند.


[ بازدید : 136 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

دعوای خلع ید و اجرت المثل،وکیل ملکی

دوشنبه 6 ارديبهشت 1400
0:16
ایرج سلمانپور 09121404305

اقدام دعوای خلع ید چه مراحلی دارد

خلع ید دعوایی است که مالک مال در مورد مال غیر منقول خود مغازه، زمین، خانه … علیه کسی که آن را تصرف غیر قانونی کرده است
اقامه دعوی می کند.
البته مالک مال باید با داشتن سندی مالکیت خود را ثابت کند در حقیقت مالک واقعی مال غیر منقول باشد.
اگر مالک سندی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد و طرف دیگر ادعای مالکیت او را قبول نداشته باشد،
مالک که مدعی است باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت را مطرح کند
و از دادگاه حکم قطعی اثبات مالکیت خود را بگیرد بعد از آن می تواند دعوای خلع ید را مطرح کند.


[ بازدید : 140 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

دعوای خلع ید کیفری،وکیل ملکی

دوشنبه 6 ارديبهشت 1400
0:15
ایرج سلمانپور 09121404305

اقدام دعوای خلع ید چه مراحلی دارد

خلع ید دعوایی است که مالک مال در مورد مال غیر منقول خود مغازه، زمین، خانه … علیه کسی که آن را تصرف غیر قانونی کرده است
اقامه دعوی می کند.
البته مالک مال باید با داشتن سندی مالکیت خود را ثابت کند در حقیقت مالک واقعی مال غیر منقول باشد.
اگر مالک سندی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد و طرف دیگر ادعای مالکیت او را قبول نداشته باشد،
مالک که مدعی است باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت را مطرح کند
و از دادگاه حکم قطعی اثبات مالکیت خود را بگیرد بعد از آن می تواند دعوای خلع ید را مطرح کند.


[ بازدید : 142 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

دعوای خلع ید حقوقی،وکیل ملکی

دوشنبه 6 ارديبهشت 1400
0:13
ایرج سلمانپور 09121404305

اقدام دعوای خلع ید چه مراحلی دارد

خلع ید دعوایی است که مالک مال در مورد مال غیر منقول خود مغازه، زمین، خانه … علیه کسی که آن را تصرف غیر قانونی کرده است
اقامه دعوی می کند.
البته مالک مال باید با داشتن سندی مالکیت خود را ثابت کند در حقیقت مالک واقعی مال غیر منقول باشد.
اگر مالک سندی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد و طرف دیگر ادعای مالکیت او را قبول نداشته باشد،
مالک که مدعی است باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت را مطرح کند
و از دادگاه حکم قطعی اثبات مالکیت خود را بگیرد بعد از آن می تواند دعوای خلع ید را مطرح کند.


[ بازدید : 137 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

تقسیم ملک مشاع در جدول،وکیل ملکی

جمعه 3 ارديبهشت 1400
2:09
ایرج سلمانپور 09121404305

ملک مشاع و شرایط تقسیم آن چیست؟

دعوی مربوط به افراز املاک مشاع از دعاوی شایع نزد وکلای ملکی است.
طبیعی است با وجود چند مالک که هریک شرایط و اهداف متفاوتی دارند زمانی نسبت به تقسیم مال مشترک خود دچار اختلاف شوند.
در چنین مواقعی مشاوره با یک وکیل ملکی میتواند به سرعت به اختلافات پایان دهد.
ضمن آنکه روابط هرچه سریعتر در مسیر صلح قرار میگیرد، طرفین نیز به بهترین نحو به سهم خود دست می­یابند.

در این بخش وکیل ملکی به شرح اصطلاحات قضایی و ثبتی مربوطه و پس از آن به بیان شرایط افراز املاک مشاع پرداخته است.
تا ضمن آشنایی شما با این مبحث بتوانید هدف خود را تشخیص دهید
تا در زمان مراجعه به وکیل ملکی سریعترین، کم هزینه ترین و بهترین راهکار را دریافت کنید.

ملک مشاع و شرایط تقسیم آن چیست؟

منظور از مال مشاع چیست؟

مالی که چند نفر مالک آن باشند و بین انها مشترک است. هر شریک در جزء جزء مال مشاع مالکیت دارد.

تفکیک به چه معناست؟

تقسیم مال غیر منقول همچون زمین، به قطعات کوچکتر را تفکیک میگویند.
در حالت تفکیک ممکن است ملک یا زمین متعلق به یک نفر باشد و یا ممکن است چند مالک داشته باشد.

معنی افراز چیست؟

این واژه به معنای جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء به نسبت سهم آنان است. به عبارت دیگر تقسیم ملک توام با تقسیم سهم مالکان است.

انواع افراز:

 • افراز اجباری: بر اساس حکم دادگاه یا تصمیم اداره ثبت تقسیم مال مشاع بین شرکا انجام میشود.
 • افراز به تراضی: شرکا خود تصمیم میگیرند مال مشاع را به چه صورت تقسیم کنند.

تقسیم مال مشترک چیست؟

تقسیم اعم از افراز و تفکیک است.

برای دانستن شرایط تقسیم اموال مشاع از نظر قانونی

بهترین راه مشاوره با وکیل ملکی است


[ بازدید : 134 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

تقسیم نامه عادی ملک مشاع،وکیل ملکی

جمعه 3 ارديبهشت 1400
2:08
ایرج سلمانپور 09121404305

ملک مشاع و شرایط تقسیم آن چیست؟

دعوی مربوط به افراز املاک مشاع از دعاوی شایع نزد وکلای ملکی است.
طبیعی است با وجود چند مالک که هریک شرایط و اهداف متفاوتی دارند زمانی نسبت به تقسیم مال مشترک خود دچار اختلاف شوند.
در چنین مواقعی مشاوره با یک وکیل ملکی میتواند به سرعت به اختلافات پایان دهد.
ضمن آنکه روابط هرچه سریعتر در مسیر صلح قرار میگیرد، طرفین نیز به بهترین نحو به سهم خود دست می­یابند.

در این بخش وکیل ملکی به شرح اصطلاحات قضایی و ثبتی مربوطه و پس از آن به بیان شرایط افراز املاک مشاع پرداخته است.
تا ضمن آشنایی شما با این مبحث بتوانید هدف خود را تشخیص دهید
تا در زمان مراجعه به وکیل ملکی سریعترین، کم هزینه ترین و بهترین راهکار را دریافت کنید.

ملک مشاع و شرایط تقسیم آن چیست؟

منظور از مال مشاع چیست؟

مالی که چند نفر مالک آن باشند و بین انها مشترک است. هر شریک در جزء جزء مال مشاع مالکیت دارد.

تفکیک به چه معناست؟

تقسیم مال غیر منقول همچون زمین، به قطعات کوچکتر را تفکیک میگویند.
در حالت تفکیک ممکن است ملک یا زمین متعلق به یک نفر باشد و یا ممکن است چند مالک داشته باشد.

معنی افراز چیست؟

این واژه به معنای جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء به نسبت سهم آنان است. به عبارت دیگر تقسیم ملک توام با تقسیم سهم مالکان است.

انواع افراز:

 • افراز اجباری: بر اساس حکم دادگاه یا تصمیم اداره ثبت تقسیم مال مشاع بین شرکا انجام میشود.
 • افراز به تراضی: شرکا خود تصمیم میگیرند مال مشاع را به چه صورت تقسیم کنند.

تقسیم مال مشترک چیست؟

تقسیم اعم از افراز و تفکیک است.

برای دانستن شرایط تقسیم اموال مشاع از نظر قانونی

بهترین راه مشاوره با وکیل ملکی است


[ بازدید : 143 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

الزام به تفکیک ملک مشاع،وکیل ملکی

جمعه 3 ارديبهشت 1400
2:07
ایرج سلمانپور 09121404305

ملک مشاع و شرایط تقسیم آن چیست؟

دعوی مربوط به افراز املاک مشاع از دعاوی شایع نزد وکلای ملکی است.
طبیعی است با وجود چند مالک که هریک شرایط و اهداف متفاوتی دارند زمانی نسبت به تقسیم مال مشترک خود دچار اختلاف شوند.
در چنین مواقعی مشاوره با یک وکیل ملکی میتواند به سرعت به اختلافات پایان دهد.
ضمن آنکه روابط هرچه سریعتر در مسیر صلح قرار میگیرد، طرفین نیز به بهترین نحو به سهم خود دست می­یابند.

در این بخش وکیل ملکی به شرح اصطلاحات قضایی و ثبتی مربوطه و پس از آن به بیان شرایط افراز املاک مشاع پرداخته است.
تا ضمن آشنایی شما با این مبحث بتوانید هدف خود را تشخیص دهید
تا در زمان مراجعه به وکیل ملکی سریعترین، کم هزینه ترین و بهترین راهکار را دریافت کنید.

ملک مشاع و شرایط تقسیم آن چیست؟

منظور از مال مشاع چیست؟

مالی که چند نفر مالک آن باشند و بین انها مشترک است. هر شریک در جزء جزء مال مشاع مالکیت دارد.

تفکیک به چه معناست؟

تقسیم مال غیر منقول همچون زمین، به قطعات کوچکتر را تفکیک میگویند.
در حالت تفکیک ممکن است ملک یا زمین متعلق به یک نفر باشد و یا ممکن است چند مالک داشته باشد.

معنی افراز چیست؟

این واژه به معنای جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء به نسبت سهم آنان است. به عبارت دیگر تقسیم ملک توام با تقسیم سهم مالکان است.

انواع افراز:

 • افراز اجباری: بر اساس حکم دادگاه یا تصمیم اداره ثبت تقسیم مال مشاع بین شرکا انجام میشود.
 • افراز به تراضی: شرکا خود تصمیم میگیرند مال مشاع را به چه صورت تقسیم کنند.

تقسیم مال مشترک چیست؟

تقسیم اعم از افراز و تفکیک است.

برای دانستن شرایط تقسیم اموال مشاع از نظر قانونی

بهترین راه مشاوره با وکیل ملکی است


[ بازدید : 130 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

اختلاف در ملک مشاع،وکیل ملکی

جمعه 3 ارديبهشت 1400
2:06
ایرج سلمانپور 09121404305

ملک مشاع و شرایط تقسیم آن چیست؟

دعوی مربوط به افراز املاک مشاع از دعاوی شایع نزد وکلای ملکی است.
طبیعی است با وجود چند مالک که هریک شرایط و اهداف متفاوتی دارند زمانی نسبت به تقسیم مال مشترک خود دچار اختلاف شوند.
در چنین مواقعی مشاوره با یک وکیل ملکی میتواند به سرعت به اختلافات پایان دهد.
ضمن آنکه روابط هرچه سریعتر در مسیر صلح قرار میگیرد، طرفین نیز به بهترین نحو به سهم خود دست می­یابند.

در این بخش وکیل ملکی به شرح اصطلاحات قضایی و ثبتی مربوطه و پس از آن به بیان شرایط افراز املاک مشاع پرداخته است.
تا ضمن آشنایی شما با این مبحث بتوانید هدف خود را تشخیص دهید
تا در زمان مراجعه به وکیل ملکی سریعترین، کم هزینه ترین و بهترین راهکار را دریافت کنید.

ملک مشاع و شرایط تقسیم آن چیست؟

منظور از مال مشاع چیست؟

مالی که چند نفر مالک آن باشند و بین انها مشترک است. هر شریک در جزء جزء مال مشاع مالکیت دارد.

تفکیک به چه معناست؟

تقسیم مال غیر منقول همچون زمین، به قطعات کوچکتر را تفکیک میگویند.
در حالت تفکیک ممکن است ملک یا زمین متعلق به یک نفر باشد و یا ممکن است چند مالک داشته باشد.

معنی افراز چیست؟

این واژه به معنای جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء به نسبت سهم آنان است. به عبارت دیگر تقسیم ملک توام با تقسیم سهم مالکان است.

انواع افراز:

 • افراز اجباری: بر اساس حکم دادگاه یا تصمیم اداره ثبت تقسیم مال مشاع بین شرکا انجام میشود.
 • افراز به تراضی: شرکا خود تصمیم میگیرند مال مشاع را به چه صورت تقسیم کنند.

تقسیم مال مشترک چیست؟

تقسیم اعم از افراز و تفکیک است.

برای دانستن شرایط تقسیم اموال مشاع از نظر قانونی

بهترین راه مشاوره با وکیل ملکی است


[ بازدید : 141 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

فروش ملک مشاع،وکیل ملکی

جمعه 3 ارديبهشت 1400
2:05
ایرج سلمانپور 09121404305

ملک مشاع و شرایط تقسیم آن چیست؟

دعوی مربوط به افراز املاک مشاع از دعاوی شایع نزد وکلای ملکی است.
طبیعی است با وجود چند مالک که هریک شرایط و اهداف متفاوتی دارند زمانی نسبت به تقسیم مال مشترک خود دچار اختلاف شوند.
در چنین مواقعی مشاوره با یک وکیل ملکی میتواند به سرعت به اختلافات پایان دهد.
ضمن آنکه روابط هرچه سریعتر در مسیر صلح قرار میگیرد، طرفین نیز به بهترین نحو به سهم خود دست می­یابند.

در این بخش وکیل ملکی به شرح اصطلاحات قضایی و ثبتی مربوطه و پس از آن به بیان شرایط افراز املاک مشاع پرداخته است.
تا ضمن آشنایی شما با این مبحث بتوانید هدف خود را تشخیص دهید
تا در زمان مراجعه به وکیل ملکی سریعترین، کم هزینه ترین و بهترین راهکار را دریافت کنید.

ملک مشاع و شرایط تقسیم آن چیست؟

منظور از مال مشاع چیست؟

مالی که چند نفر مالک آن باشند و بین انها مشترک است. هر شریک در جزء جزء مال مشاع مالکیت دارد.

تفکیک به چه معناست؟

تقسیم مال غیر منقول همچون زمین، به قطعات کوچکتر را تفکیک میگویند.
در حالت تفکیک ممکن است ملک یا زمین متعلق به یک نفر باشد و یا ممکن است چند مالک داشته باشد.

معنی افراز چیست؟

این واژه به معنای جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء به نسبت سهم آنان است. به عبارت دیگر تقسیم ملک توام با تقسیم سهم مالکان است.

انواع افراز:

 • افراز اجباری: بر اساس حکم دادگاه یا تصمیم اداره ثبت تقسیم مال مشاع بین شرکا انجام میشود.
 • افراز به تراضی: شرکا خود تصمیم میگیرند مال مشاع را به چه صورت تقسیم کنند.

تقسیم مال مشترک چیست؟

تقسیم اعم از افراز و تفکیک است.

برای دانستن شرایط تقسیم اموال مشاع از نظر قانونی

بهترین راه مشاوره با وکیل ملکی است


[ بازدید : 133 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

ساخت و ساز در ملک مشاع،وکیل ملکی

جمعه 3 ارديبهشت 1400
2:03
ایرج سلمانپور 09121404305

ملک مشاع و شرایط تقسیم آن چیست؟

دعوی مربوط به افراز املاک مشاع از دعاوی شایع نزد وکلای ملکی است.
طبیعی است با وجود چند مالک که هریک شرایط و اهداف متفاوتی دارند زمانی نسبت به تقسیم مال مشترک خود دچار اختلاف شوند.
در چنین مواقعی مشاوره با یک وکیل ملکی میتواند به سرعت به اختلافات پایان دهد.
ضمن آنکه روابط هرچه سریعتر در مسیر صلح قرار میگیرد، طرفین نیز به بهترین نحو به سهم خود دست می­یابند.

در این بخش وکیل ملکی به شرح اصطلاحات قضایی و ثبتی مربوطه و پس از آن به بیان شرایط افراز املاک مشاع پرداخته است.
تا ضمن آشنایی شما با این مبحث بتوانید هدف خود را تشخیص دهید
تا در زمان مراجعه به وکیل ملکی سریعترین، کم هزینه ترین و بهترین راهکار را دریافت کنید.

ملک مشاع و شرایط تقسیم آن چیست؟

منظور از مال مشاع چیست؟

مالی که چند نفر مالک آن باشند و بین انها مشترک است. هر شریک در جزء جزء مال مشاع مالکیت دارد.

تفکیک به چه معناست؟

تقسیم مال غیر منقول همچون زمین، به قطعات کوچکتر را تفکیک میگویند.
در حالت تفکیک ممکن است ملک یا زمین متعلق به یک نفر باشد و یا ممکن است چند مالک داشته باشد.

معنی افراز چیست؟

این واژه به معنای جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء به نسبت سهم آنان است. به عبارت دیگر تقسیم ملک توام با تقسیم سهم مالکان است.

انواع افراز:

 • افراز اجباری: بر اساس حکم دادگاه یا تصمیم اداره ثبت تقسیم مال مشاع بین شرکا انجام میشود.
 • افراز به تراضی: شرکا خود تصمیم میگیرند مال مشاع را به چه صورت تقسیم کنند.

تقسیم مال مشترک چیست؟

تقسیم اعم از افراز و تفکیک است.

برای دانستن شرایط تقسیم اموال مشاع از نظر قانونی

بهترین راه مشاوره با وکیل ملکی است


[ بازدید : 142 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

ساخت وبلاگ تالار خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس نقاشی ساختمان ویلچر بهترین لپ تاپ بهترین مزون لباس عروس در تهران فروش نایلون حبابدار فروش استرچ پالت بند قیمت پلی آمید انجام پروژه متلب کیف و کفش مجلسی دخترانه شیک تولید کننده نایلون حبابدار آموزش شبکه خرید زعفران قیمت ورق برنج خواص زعفران خرید فالوور ارزان خرید iptv خرید سیسیکم خرید سیسیکم فروش سیسیکم ورق استیل کجا بخرم ورق استیل کجا تهیه کنیم استنلس استیل چیست خرید اینترنتی زعفران خرید سیسیکم خرید iptv چاپ نوار چسب فروش نایلون حبابدار خرید تلویزیون LED بهترین برنامه IPTV برای ویندوز
بستن تبلیغات [X]