يکشنبه 3 اسفند 1399
10:14
ایرج سلمانپور 09121404305

هزینه دادرسی در دعوای خلع ‌ید

در این مقاله قصد داریم تا ضمن ارائه ی مطالب نکات و اطلاعاتی در خصوص موضوع
در صدر این مقاله الاثرشرایط اوصاف ویژگی ها مستندات و اطلاعت مهم و ضروری که توسط نگاه امن قانونگذار
و یا شرع مقدسه و حتی نگاه عظیم شارع که تاثیر قوی و محکم بر ارتباط موضوعی آن با عرف موجود داشته و دارد
شرایط و فروض و حالت رخ دادن چنین مسئله ای از دیدگاه عرف و از دیدگاه قانون محترم
راه کار های مهم و اساسی جهت جلوگیری از بروز در درجه اول و پیشگیری قبل از وقوع امر

در انتهای این بحث راه کار های ارائه شده توسط وکلای مجرب
با تجربه در این خصوص در موسسه حقوقی ما با تجربه ای بالغ و بیش از 17 سال در زمینه این گونه دعاوی بحث کنیم
اما از آنجایی که این گونه دعاوی به جهت زیر بنا بودن آن با موضوع ……برای طرفین بسیار حائز اهمیت و مهم می باشد
پیشنهاد می کنیم ضمن گرفتن مشورت و راهنمایی از وکلای مربوط به این امور علی
الخصوص وکیل دعاوی خانوادگی استفاده نمود.

چگونگی شرط تعیین هزینه دادرسی دعوای خلع ‌ید

در کلیه دعاوی مربوط به مال غیرمنقول و خلع ‌ید از اموال غیرمنقول برای تعیین هزینه دادرسی باید:

 • ارزش ملک بر اساس ارزش منطقه‌ای املاک
 • وفق کتابچه ارزش منطقه‌ای

کتابچه ارزش منطقه‌ای:
هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ادارات تابعه امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود و ملاک قرار گیرد.
دو و نیم و سه و نیم درصد بر اساس ارزش منطقه ای محاسبه میشود

شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور چیست؟

شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور، داشتن مالکیت بلامنازع است

مالکیت بلامنازع یعنی چه؟

به این معنا که مالک باید سندی در دست داشته باشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند.
در صورتی نیز که فرد واقعا مالک باشد اما مدرکی برای اثبات آن نداشته و طرف مقابل نیز ادعای مالکیت را قبول نداشته باشد

مراحل دادرسی دعوای خلع ید

 1. ابتدا مدعی مالکیت باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح کند
 2. سپس با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت، دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح کند.

النهایه از آنجایی که در این قبیل موارد از سخت ترین و آزار دهنده ترین دعاوی در دادگستری می باشد
شما می توانید با اخذ وکیل ملکی ، راه را با ارامش بپیمایید.
موسسه حقوقی ما با داشتن وکلای مجرب در زمینه وصول مهریه در پیمایش با اسایش این مسیر در کنار شما خواهند بود.


[ بازدید : 139 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

هزینه درخواست خلع ید

يکشنبه 3 اسفند 1399
10:13
ایرج سلمانپور 09121404305

هزینه دادرسی در دعوای خلع ‌ید

در این مقاله قصد داریم تا ضمن ارائه ی مطالب نکات و اطلاعاتی در خصوص موضوع
در صدر این مقاله الاثرشرایط اوصاف ویژگی ها مستندات و اطلاعت مهم و ضروری که توسط نگاه امن قانونگذار
و یا شرع مقدسه و حتی نگاه عظیم شارع که تاثیر قوی و محکم بر ارتباط موضوعی آن با عرف موجود داشته و دارد
شرایط و فروض و حالت رخ دادن چنین مسئله ای از دیدگاه عرف و از دیدگاه قانون محترم
راه کار های مهم و اساسی جهت جلوگیری از بروز در درجه اول و پیشگیری قبل از وقوع امر

در انتهای این بحث راه کار های ارائه شده توسط وکلای مجرب
با تجربه در این خصوص در موسسه حقوقی ما با تجربه ای بالغ و بیش از 17 سال در زمینه این گونه دعاوی بحث کنیم
اما از آنجایی که این گونه دعاوی به جهت زیر بنا بودن آن با موضوع ……برای طرفین بسیار حائز اهمیت و مهم می باشد
پیشنهاد می کنیم ضمن گرفتن مشورت و راهنمایی از وکلای مربوط به این امور علی
الخصوص وکیل دعاوی خانوادگی استفاده نمود.

چگونگی شرط تعیین هزینه دادرسی دعوای خلع ‌ید

در کلیه دعاوی مربوط به مال غیرمنقول و خلع ‌ید از اموال غیرمنقول برای تعیین هزینه دادرسی باید:

 • ارزش ملک بر اساس ارزش منطقه‌ای املاک
 • وفق کتابچه ارزش منطقه‌ای

کتابچه ارزش منطقه‌ای:
هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ادارات تابعه امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود و ملاک قرار گیرد.
دو و نیم و سه و نیم درصد بر اساس ارزش منطقه ای محاسبه میشود

شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور چیست؟

شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور، داشتن مالکیت بلامنازع است

مالکیت بلامنازع یعنی چه؟

به این معنا که مالک باید سندی در دست داشته باشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند.
در صورتی نیز که فرد واقعا مالک باشد اما مدرکی برای اثبات آن نداشته و طرف مقابل نیز ادعای مالکیت را قبول نداشته باشد

مراحل دادرسی دعوای خلع ید

 1. ابتدا مدعی مالکیت باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح کند
 2. سپس با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت، دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح کند.

النهایه از آنجایی که در این قبیل موارد از سخت ترین و آزار دهنده ترین دعاوی در دادگستری می باشد
شما می توانید با اخذ وکیل ملکی ، راه را با ارامش بپیمایید.
موسسه حقوقی ما با داشتن وکلای مجرب در زمینه وصول مهریه در پیمایش با اسایش این مسیر در کنار شما خواهند بود.


[ بازدید : 136 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تامین دلیل در دعوای خلع ید

يکشنبه 3 اسفند 1399
10:12
ایرج سلمانپور 09121404305

هزینه دادرسی در دعوای خلع ‌ید

در این مقاله قصد داریم تا ضمن ارائه ی مطالب نکات و اطلاعاتی در خصوص موضوع
در صدر این مقاله الاثرشرایط اوصاف ویژگی ها مستندات و اطلاعت مهم و ضروری که توسط نگاه امن قانونگذار
و یا شرع مقدسه و حتی نگاه عظیم شارع که تاثیر قوی و محکم بر ارتباط موضوعی آن با عرف موجود داشته و دارد
شرایط و فروض و حالت رخ دادن چنین مسئله ای از دیدگاه عرف و از دیدگاه قانون محترم
راه کار های مهم و اساسی جهت جلوگیری از بروز در درجه اول و پیشگیری قبل از وقوع امر

در انتهای این بحث راه کار های ارائه شده توسط وکلای مجرب
با تجربه در این خصوص در موسسه حقوقی ما با تجربه ای بالغ و بیش از 17 سال در زمینه این گونه دعاوی بحث کنیم
اما از آنجایی که این گونه دعاوی به جهت زیر بنا بودن آن با موضوع ……برای طرفین بسیار حائز اهمیت و مهم می باشد
پیشنهاد می کنیم ضمن گرفتن مشورت و راهنمایی از وکلای مربوط به این امور علی
الخصوص وکیل دعاوی خانوادگی استفاده نمود.

چگونگی شرط تعیین هزینه دادرسی دعوای خلع ‌ید

در کلیه دعاوی مربوط به مال غیرمنقول و خلع ‌ید از اموال غیرمنقول برای تعیین هزینه دادرسی باید:

 • ارزش ملک بر اساس ارزش منطقه‌ای املاک
 • وفق کتابچه ارزش منطقه‌ای

کتابچه ارزش منطقه‌ای:
هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ادارات تابعه امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود و ملاک قرار گیرد.
دو و نیم و سه و نیم درصد بر اساس ارزش منطقه ای محاسبه میشود

شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور چیست؟

شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور، داشتن مالکیت بلامنازع است

مالکیت بلامنازع یعنی چه؟

به این معنا که مالک باید سندی در دست داشته باشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند.
در صورتی نیز که فرد واقعا مالک باشد اما مدرکی برای اثبات آن نداشته و طرف مقابل نیز ادعای مالکیت را قبول نداشته باشد

مراحل دادرسی دعوای خلع ید

 1. ابتدا مدعی مالکیت باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح کند
 2. سپس با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت، دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح کند.

النهایه از آنجایی که در این قبیل موارد از سخت ترین و آزار دهنده ترین دعاوی در دادگستری می باشد
شما می توانید با اخذ وکیل ملکی ، راه را با ارامش بپیمایید.
موسسه حقوقی ما با داشتن وکلای مجرب در زمینه وصول مهریه در پیمایش با اسایش این مسیر در کنار شما خواهند بود.


[ بازدید : 136 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

عدم همکاری وراث در انحصار وراثت

دوشنبه 27 بهمن 1399
11:31
ایرج سلمانپور 09121404305

مرجع صالح جهت صدور گواهی حصر وراثت

گواهی صادر شده از مرجع صالح که نشان دهنده وجود و تعداد وراث است حصر وراثت نام دارد. مطابق ماده360 امورحسبی وراث و اشخاص ذینفع می توانند با انجام اقدامات مربوطه گواهی باید از سوی یک مرجع صالح صادر شود. درواقع تصدیقی است که وراث متوفی را محصور نموده است. پس از فوت مورث (متوفی) هیچ شخصی حق تصرف دراموال متوفی را ندارد تا اینکه هزینه های کفن و دفن کسر شده و دیون وی پرداخت شود.


[ بازدید : 171 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

مراحل انحصار وراثت بدون نیاز به وکیل

دوشنبه 27 بهمن 1399
11:29
ایرج سلمانپور 09121404305

مرجع صالح جهت صدور گواهی حصر وراثت

گواهی صادر شده از مرجع صالح که نشان دهنده وجود و تعداد وراث است حصر وراثت نام دارد. مطابق ماده360 امورحسبی وراث و اشخاص ذینفع می توانند با انجام اقدامات مربوطه گواهی باید از سوی یک مرجع صالح صادر شود. درواقع تصدیقی است که وراث متوفی را محصور نموده است. پس از فوت مورث (متوفی) هیچ شخصی حق تصرف دراموال متوفی را ندارد تا اینکه هزینه های کفن و دفن کسر شده و دیون وی پرداخت شود.


[ بازدید : 193 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

مرجع صالح صدور گواهی حصر وراثت

دوشنبه 27 بهمن 1399
11:26
ایرج سلمانپور 09121404305

مرجع صالح جهت صدور گواهی حصر وراثت

گواهی صادر شده از مرجع صالح که نشان دهنده وجود و تعداد وراث است حصر وراثت نام دارد. مطابق ماده360 امورحسبی وراث و اشخاص ذینفع می توانند با انجام اقدامات مربوطه گواهی باید از سوی یک مرجع صالح صادر شود. درواقع تصدیقی است که وراث متوفی را محصور نموده است. پس از فوت مورث (متوفی) هیچ شخصی حق تصرف دراموال متوفی را ندارد تا اینکه هزینه های کفن و دفن کسر شده و دیون وی پرداخت شود.


[ بازدید : 170 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

مراحل دریافت مجدد گواهی انحصار وراثت

دوشنبه 27 بهمن 1399
11:21
ایرج سلمانپور 09121404305

مرجع صالح جهت صدور گواهی حصر وراثت

گواهی صادر شده از مرجع صالح که نشان دهنده وجود و تعداد وراث است حصر وراثت نام دارد. مطابق ماده360 امورحسبی وراث و اشخاص ذینفع می توانند با انجام اقدامات مربوطه گواهی باید از سوی یک مرجع صالح صادر شود. درواقع تصدیقی است که وراث متوفی را محصور نموده است. پس از فوت مورث (متوفی) هیچ شخصی حق تصرف دراموال متوفی را ندارد تا اینکه هزینه های کفن و دفن کسر شده و دیون وی پرداخت شود.


[ بازدید : 166 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

انحصار وراثت در قوانین ایران یعنی چه

دوشنبه 27 بهمن 1399
11:17
ایرج سلمانپور 09121404305

مرجع صالح جهت صدور گواهی حصر وراثت

گواهی صادر شده از مرجع صالح که نشان دهنده وجود و تعداد وراث است حصر وراثت نام دارد. مطابق ماده360 امورحسبی وراث و اشخاص ذینفع می توانند با انجام اقدامات مربوطه گواهی باید از سوی یک مرجع صالح صادر شود. درواقع تصدیقی است که وراث متوفی را محصور نموده است. پس از فوت مورث (متوفی) هیچ شخصی حق تصرف دراموال متوفی را ندارد تا اینکه هزینه های کفن و دفن کسر شده و دیون وی پرداخت شود.


[ بازدید : 162 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

سامانه انحصار وراثت

دوشنبه 27 بهمن 1399
11:13
ایرج سلمانپور 09121404305

مرجع صالح جهت صدور گواهی حصر وراثت

گواهی صادر شده از مرجع صالح که نشان دهنده وجود و تعداد وراث است حصر وراثت نام دارد. مطابق ماده360 امورحسبی وراث و اشخاص ذینفع می توانند با انجام اقدامات مربوطه گواهی باید از سوی یک مرجع صالح صادر شود. درواقع تصدیقی است که وراث متوفی را محصور نموده است. پس از فوت مورث (متوفی) هیچ شخصی حق تصرف دراموال متوفی را ندارد تا اینکه هزینه های کفن و دفن کسر شده و دیون وی پرداخت شود.


[ بازدید : 162 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

مراحل گام به گام انحصار وراثت

دوشنبه 27 بهمن 1399
11:08
ایرج سلمانپور 09121404305

مرجع صالح جهت صدور گواهی حصر وراثت

گواهی صادر شده از مرجع صالح که نشان دهنده وجود و تعداد وراث است حصر وراثت نام دارد. مطابق ماده360 امورحسبی وراث و اشخاص ذینفع می توانند با انجام اقدامات مربوطه گواهی باید از سوی یک مرجع صالح صادر شود. درواقع تصدیقی است که وراث متوفی را محصور نموده است. پس از فوت مورث (متوفی) هیچ شخصی حق تصرف دراموال متوفی را ندارد تا اینکه هزینه های کفن و دفن کسر شده و دیون وی پرداخت شود.


[ بازدید : 166 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

ساخت وبلاگ تالار خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس نقاشی ساختمان ویلچر بهترین لپ تاپ بهترین مزون لباس عروس در تهران فروش نایلون حبابدار فروش استرچ پالت بند قیمت پلی آمید انجام پروژه متلب کیف و کفش مجلسی دخترانه شیک تولید کننده نایلون حبابدار آموزش شبکه خرید زعفران قیمت ورق برنج خواص زعفران خرید فالوور ارزان خرید iptv خرید سیسیکم خرید سیسیکم فروش سیسیکم ورق استیل کجا بخرم ورق استیل کجا تهیه کنیم استنلس استیل چیست خرید اینترنتی زعفران خرید سیسیکم خرید iptv چاپ نوار چسب فروش نایلون حبابدار خرید تلویزیون LED بهترین برنامه IPTV برای ویندوز
بستن تبلیغات [X]