شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

وکالت ملکی دفتر وکالت بهترین تهران متخصص ملک در تهران

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

کسانی که حق درخواست تقسیم ارث را دارند

وکیل ملکی

چگونگی تقسیم ترکه بین ورثه مطابق ماده 300 امور حسبی در صورتی که ورثه متعدد باشند هر یک از ورثه می توانند از دادگاه تقسیم سهم خود را داشته باشند. اگر وارثی محجور باشند امین غایب وجنین شخصی که سهم الارث به او منتقل میشود و همچنین موصی لهم(شخصی که سهمی از ارث برای او وصیت شده و یا اینکه نظارتگر و عهده دار امور است.
اگر ورثه به سن رشد نرسیده باشند پدر یا جد پدری صغیر، می تواند تقاضای تقسیم ارث نماید.

چه کسانی که حق درخواست تقسیم ماترک (ارث)را دارند

پاسخ وکیل:پدر یا جد پدری محجوری که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است و کودکانی که هنوز به سن رشد نرسیده اند.

غایبینی که مفقودالاثر هستند وتکلیف اداره اموال خودشان را معین ننموده اند که در اینجا دادگاه یک نفر امین معین می نماید و تقاضای امین هم از اشخاص ذینفع و یا دادستان پذیرفته می شود. امین انتخاب شده علاوه بر اداره سهم الارث حق درخواست تقسیم ارث را نیز خواهد داشت. لازم به ذکر است هنگام انتخاب امین دادگاه ناظر هم تعیین می نماید که بر اقدامات امین نظارت داشته باشد.

چگونگی ارائه درخواست تقسیم ترکه ماترک از نظر وکیل ملکی

موصی له فرد دیگری است که حق درخواست تقسیم ترکه را دارد. دراین باب باید گفت که پس از قبول یا رد ورثه موصی له حق درخواست تقسیم ارث را دارد که پر واضح است با قبول وصیت توسط وی، درخواست تقسیم ترکه او اجابت می شود.

وصی کیست ؟

آیا می تواند درخواست تقسیم ترکه کند؟

شخصی که از طرف موصی برای اجرای وصایای او معین می شود خواه وصیت در مورد کودکان بی سرپرست باشد یا اداره اموال و تصفیه ترکه یا تملیک مال معین یا اجرای تشریفات کفن و دفن متوفی که همان موصی است ودر واقع اداره ثلث امور متوفی توسط وی امکانپذیر است وبیش از ثلث در اختیار ورثه حین الفوت است که پس از انحصار وراثت وروشن شدن قضیه وارثین و میزان ماترک، بین آنها به نسبت پسر دو برابر دختر تقسیم صورت می گیرد.

شرایطی که هنگام بستن قرار داد خریدار باید رعایت کند

وکیل دعوای ملکی

شرایطی که هنگام بستن قرار داد خریدار باید رعایت کند

چگونگی معاملات سرقفلی اول این که سند سرقفلی و صلح نامه حق کسب و پیشه و تجارت به دو صورت است، رسمی یا عادی که لزوما باید از مالک رضایتش اخذ گردد. حتی اگر فرد حق انتقال به غیر را داشته باشد پرداخت مبلغ قبل از اخذ رضایت مالک خطر بزرگی برای خریدار است.

شرط دومی که باید توسط خریدار رعایت گردد.

شغل از اهمیت والایی در بحث سرقفلی برخوردار است زیرا در صورتی که می خواهد شغلی غیر از شغل قید شده دراجاره نامه سابق را داشته باشد بایستی در هنگام انعقاد اجاره نامه جدید شغل مورد نظر خود رادرج نماید.

سومین شرطی که خریدار باید رعایت کند

انتقال نیز در سرقفلی از اهمیت والایی برخوردار است که در صورت وجود این حق، مستاجری که دارای حق انتقال است ضمن تنظیم قراردادجدید امضای مالک رانیز اخذ نماید.

در مواردی که مالک حق انتقال به غیررا نداده اول باید اجازه او را گرفت بعد به صورت قانونی انتقال صورت گیرد وشخص دیگری درآنجا مشغول به کار شود

منظور از انتقال سرقفلی چیست

پاسخ وکیل:یعنی شخصی غیر از مالک سرقفلی درآنجا مشغول شود که به صورت اختیاری ممکن است به خریدار منتقل شود گاهی مواقع نیز انتقال قهری است یعنی شخص فوت می کند و حقوق حاصل از اجاره (کسب وپیشه) به ورثه شخص منتقل می گردد.
گاهی اوقات از طرف مقام قضایی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده می شود

اگر شخصی بدون داشتن حق انتقال به غیر، سرقفلی را منتقل نماید چه خواهد شد

پاسخ وکیل ملکی:اشخاصی که بدون داشتن حق انتقال به غیر سرقفلی رامنتقل نماید مرتکب تخلف شده و پس از طرح دعوا از طرف مالک نصف مبلغ سرقفلی(کسب وپیشه) به دارنده این حق پرداخت می شود.

مراحل حل دعاوی ملکی رایج

دعاوی ملکی رایج : اغلب دعاوی ملکی رایج شده به دلیل نا آگاهی مردم نسبت به مشکلات حقوقی بوجود می‎آید که با دانستن برخی از قوانین می‎توانیم مانع از بوجود آمدن این مشکلات باشیم.
دعاوی ملکی رایج شده بخشی از دعواهای حقوقی و کیفری است که به حوزه ملک مربوط می‎شود. دعاوی حقوقی مثل: الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، کلاهبرداری، جعل سند، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، خلع ید و تقسیم و افراز املاک مشاع و دعاوی کیفری مثل: فروش مال غیر. این‎ها دعاوی است که در بخش مسکن و ملک امکان دارد برای هرکسی پیش بیاید و برای رسیدگی به آن می‎توان از مشاوران و افراد باتجربه کمک گرفت.

دعاوی ملکی بر سر تصرف ملک

متصرف به کسی گفته می‎شود که ملکی را در اختیار دارد و امکان دارد این ملک برای او باشد و ممکن است متعلق به دیگری باشد.

دعوای تصرف عدوانی در بعد کیفری و در بعد حقوقی، از دعواهای بسیار رایج است. در این نوع دعاوی شما می‎توانید از طریق کیفری و حقوقی نسبت به ادعای حق خود دادخواست تنظیم کنید و آن را به دادگاه ارائه بدهید، گاهی بسیار ساده و بدون اتلاف وقت به موضوع رسیدگی می‎شود وگاهی نیز بسیار پیچیده و مشکل است و این بسته به انتخاب شما دارد که دعوا را چگونه طرح کنید.

دعاوی ملکی برای صورت مجلس تفکیکی

دعاوی ملکی برای صورت مجلس تفکیکی : گاهی وقت ها دعاوی ملکی بر سر صورت مجلس تفکیکی بوجود می آید که این صورت مجلس بعد از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک داده می شود که بدون گواهی پایان کار این صورت مجلس داده نمی‎شود. صورت مجلس تفکیکی حدود واحدهای ساختمان و شماره گذاری ها و مساحت آن ها را مشخص می کند و به مالکیت خصوصی آن‎ها ارتباطی ندارد. اگر کل ملک قبل از تفکیک برای یک نفر باشد کل قطعات آن ملک هم به یک نفر تعلق می‎گیرد و تا زمانی که صورت مجلس تفکیکی گرفته شود مالکان مشاعی واحد مستقل و شش دانگی نخواهند. دراین صورت امکان دارد بین مالکان دعاوی ملکی پیش بیاید که با رسیدگی‎های لازم و یا توافق برطرف شود.

دعاوی ملکی حقوقی

دعاوی ملکی حقوقی : امکان دارد دعاوی ملکی بر سر دعاوی حقوقی املاک باشد که گاهی برای الزام تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، ابطال قرارداد، فسخ قرارداد، الزام اخذ پایان کار، تعدیل اجاره بها، مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، تجویز انتقال منافع، تخلیه اماکن تجاری و مسکونی، کلیه دعاوی مربوط به موقوفات عام و خاص همگی مربوط به دعاوی حقوقی املاک است.

در این مورد بهتر است اول با وکیل مورد نظر خود مشورت کنید.

حل دعاوی ملکی ثبتی از نظر وکیل ملکی

دعاوی ملکی ثبتی : گاهی وقت ها دعاوی بر سر ثبت اتفاق می‎افتد که در واقع جزئی از دعاوی حقوقی است و بسیار مهم است که به لحاظ قانونی در دسته‎ای جداگانه قرار می‎گیرد و موضوعات متنوعی دارد. به عنوان مثال این نوع دعاوی بر سر ابطال سند رسمی، ابطال عملیات ثبتی یا کمیسیون‎های ثبتی، افراز ملک، ابطال سند مالکیت معارض، ابطال اجرائیه ثبتی، اجرای ثبت، توقیف عملیات اجرائی، ابطال عملیات اجرائی ثبت و همه از مواردی هستند که بارها اتفاق افتاده است و قانون به آنها رسیدگی کرده است.

دعاوی اجاره

دعاوی اجاره: از مهم‎ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره وجود دارد تخلیه نکردن ملک است توسط مستاجر.

چه کسانی حق درخواست تقسیم ارث را دارند؟

وکیل ملکی

چگونگی تقسیم ترکه بین ورثه مطابق ماده 300 امور حسبی در صورتی که ورثه متعدد باشند هر یک از ورثه می توانند از دادگاه تقسیم سهم خود را داشته باشند. اگر وارثی محجور باشند امین غایب وجنین شخصی که سهم الارث به او منتقل میشود و همچنین موصی لهم(شخصی که سهمی از ارث برای او وصیت شده و یا اینکه نظارتگر و عهده دار امور است.
اگر ورثه به سن رشد نرسیده باشند پدر یا جد پدری صغیر، می تواند تقاضای تقسیم ارث نماید.

چه کسانی که حق درخواست تقسیم ماترک (ارث)را دارند؟

پاسخ وکیل ملکی:

پدر یا جد پدری محجوری که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است و کودکانی که هنوز به سن رشد نرسیده اند.

غایبینی که مفقودالاثر هستند وتکلیف اداره اموال خودشان را معین ننموده اند که در اینجا دادگاه یک نفر امین معین می نماید و تقاضای امین هم از اشخاص ذینفع و یا دادستان پذیرفته می شود. امین انتخاب شده علاوه بر اداره سهم الارث حق درخواست تقسیم ارث را نیز خواهد داشت. لازم به ذکر است هنگام انتخاب امین دادگاه ناظر هم تعیین می نماید که بر اقدامات امین نظارت داشته باشد.

چگونگی ارائه درخواست تقسیم ترکه ماترک از نظر وکیل

موصی له فرد دیگری است که حق درخواست تقسیم ترکه را دارد. دراین باب باید گفت که پس از قبول یا رد ورثه موصی له حق درخواست تقسیم ارث را دارد که پر واضح است با قبول وصیت توسط وی، درخواست تقسیم ترکه او اجابت می شود.

وصی کیست آیا می تواند درخواست تقسیم ترکه کند

شخصی که از طرف موصی برای اجرای وصایای او معین می شود خواه وصیت در مورد کودکان بی سرپرست باشد یا اداره اموال و تصفیه ترکه یا تملیک مال معین یا اجرای تشریفات کفن و دفن متوفی که همان موصی است ودر واقع اداره ثلث امور متوفی توسط وی امکانپذیر است وبیش از ثلث در اختیار ورثه حین الفوت است که پس از انحصار وراثت وروشن شدن قضیه وارثین و میزان ماترک، بین آنها به نسبت پسر دو برابر دختر تقسیم صورت می گیرد.

شرایط و زمان ارائه دادخواست اعتراض شخص ثالث

وکیل ملکی

چگونگی اعتراض شخص ثالث اگر در خصوص دعوایی رای صادر شود به طوری که به حقوق شخص ثالث خدشه وارد آورد، آن شخص یا نماینده او در دادرسی دخالت نداشته است و منتهی به صدور رای شده است، می تواند نسبت به رای اعتراض نماید.

مراحل تقدیم دادخواست

باید به موجب دادخواست به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد و همانطور که گفتیم به دادگاهی ارائه می شود که رای قطعی مورد اعتراض را صادر نموده است.

شرایط اعتراض شخص ثالث
شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای از دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و به حکم داورنسبت به رایی که صادر شده اعتراض نماید. و اعتراض به دو صورت قابلیت طرح در محاکم را دارد، اصلی وطاری

نحوه اعتراض اصلی وطاری

اعتراض اصلی توسط یکی از طرفین دعوا در دادگاه صادر کننده حکم قطعی مطرح می شود و اعتراض، در دادگاهی که درآن دعوا در حال مطرح شدن است صورت می گیرد مگر از لحاظ درجه از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کننده، پایین تر باشد، که باید دادخواست اعتراض شخص ثالث، در دادگاه صادر کننده حکم قطعی مطرح شود.

حتما در این مورد باید یک فرد آگاه به قانون مانند وکیل در کنار شما باشد.

زمان ارائه دادخواست اعتراض ثالث از نظر یک وکیل ملکی با تجربه چیست؟

قبل از اینکه حکم مورد اعتراض اجرا بشود، دادخواست باید به مرجع صالح ارائه گردد. و تنها در یک صورت می توان بعد از اجرای حکم اعتراض نمود که اساس، منبع و ماخذ اعتراض ساقط نشده باشد و دلیل موجه قانونی برای اعتراض باقی باشد.

اعاده دادرسی در امور حقوقی چیست؟

وکیل ملکی
وکیل : از روشهای فوق العاده شکایت است راهی است برای بازگشت دادگاه صادر کننده به حکم قبلی، زیرا شاکی مدعی است صدور رای از ابتدا اشتباه بوده است.

در چه شرایطی امکان پذیر است
همانطور که بر همگان محرز است هدف از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است. گاهی مواقع پیش می آید که دادرس نیز اشتباه می کند و اعاده دادرسی راهیست برای جبران اشتباه.

در صورت بروز چه شرایطی اعاده میسر است؟

پاسخ وکیل ملکی در این مورد:

  1. موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده، مثلا خواهان تخلیه تقاضا کرده و دادگاه به اشتباه علاوه برتخلیه حکم به پرداخت اجرت المثل هم داده است.
  2. حکم بیشتر از میزان خواسته صادر شده باشد.
  3. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد باشد مثلا دادگاه شرط ضمن عقد را نا مشروع می داند در حالی که مطابق ماده237 قانون مدنی خوانده ملزم به انجام شرط است.
  4. حکم صادره در خصوث همان دعوا واصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده متضاد باشد بدون این که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد
  5. طرف قانونی حیله وتقلب به کار برد باشد.
  6. جعلی بودن مدارک استناد شده توسط طرف مقابل محرز شود.
  7. بعد از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که حاکی از بیحقی طرفی باشد که رای به نفعش صادر شده است.

چگونگی ارائه دادخواست و تعیین دادگاه صالح

اعاده دادرسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می شود و دو نوع اعاده دادرسی داریم اصلی و طاری. همانطور که گفتیم اصلی به دادگاه صادر کننده حکم اصلی و طاری به دادگاهی که یکی از طرفین، حکمی را که توسط یکی از دادگاهها صادر شده، به عنوان دلیل علیه طرف دیگر مطرح می نماید. که اگر این دادگاه پایین تر باشد دادخواست به دادگاه.صادر کننده حکم برای اعاده دادرسی ارسال می شود.

در این مورد بهتر است با افراد مطلع و آگاه مشورت کنید.

شما میتوانید همین الان با یک وکیل ماهر تماس داشته باشید و از مشاوره رایگان استفاده کنید.

در زمان اجرا چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر محکوم به مالی باشد به واسطه پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می گردد و در صورتی که غیر مالی باشد وامکان اخذ تامین از محکوم علیه باشد، پس از گرفتن تامین، حکم اجرا می شود.

مراحل انواع تنظیم وصیت در قانون ایران

وکیل
چگونه وصیت تنظیم کنیم نوشته ای است که به موجب آن موصی، تکلیف اموال وامور خود را مشخص نموده است. این نوشته می تواند به صورت عادی یا رسمی تنظیم شود. چگونه موصی له (شخصی که در حق او وصیت می شود) می تواند مالک، آنچه شود که برای او وصیت شده است

پس از فوت موصی، موصی له با قبول وصیت میتواند تا به یک سوم از اموالی که برای او وصیت شده دستیابی داشته باشد. و به تمام اموالی که مورد وصیت قرار گرفته است( موصی به نام دارد ) اگر ورثه قبول کنند مالک می شود. مطابق ماده 827 قانون مدنی تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی

وع دیگری از وصیت، وصیت عهدی است که وصی در زمان زنده بودنش، وصیت کرده که موصی له امور او را انجام دهد و در واقع در این نوع وصیت اگر در زمان حیات وصیت کننده، وصیت، توسط وصیت شونده رد نشد، دیگر پس از ممات او نمی تواند وصیت را رد کند. حتی اگر جاهل بر وصیت باشد.

آیا موصی می تواند تمام اموال و املاک خو را برای موصی له وصیت کند

خیر زیرا فقط اشخاصی که برای آنها وصیت تملیکی تنظیم شده، تا یک سوم اموال مورد وصیت حق تملک دارند و پس از آن بستگی به تنفیذ وارث یا وارثین دارد.

نظر وکیل ملکی درمورد تکلیف وصی پس از وصیت

همانطور که توضیح دادیم موصی می تواند یک یا چند نفر را به عنوان وصی معین نماید. در صورت تعدد آنها، باید مجتمعا عمل نمایند، مگر صراحتا به هر کدام اختیار و استقلال رسیدگی در امور چداده شده باشد. واگر به اجتماع یا استقلال تصریح نشده باشد اصل بر این است مجتمعا رسیدگی کنند.

آیا لازم است حتما ناظر براعمال وصی تعیین گردد

پاسخ وکیل:خیر تکلیف نیست ولیکن می توان ناظری معین نمود. قابل ذکر است وصی، حکم امین را دارد (شخصی که رسیدگی به امور متوفی برای او در نظر گرفته شده است) اگر هیچگونه تعدی وتفریطی انجام نداده باشد ضامن نیست در غیر اینصورت می بایست جبران خسارت نماید.

دلایل لازم در دعوی اثبات مالکیت

وکیل دادگستری

اثبات مالکیت دعوای اثبات مالکی یکی از مهمترین مباحث حقوقی و موضوع بسیاری از پرونده ها در دادگاههاست. در شرایط عادی طبق موا22 و48قانون ثبت، مالک کسی است که سند به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا کسی که ملک به طور قانونی به او منتقل شده است. اما موارد بی شماری که بین دارندگان سند عادی با دارنده سند رسمی در مالکیت اختلاف حاصل می شود، در چنین حالتی لازم است دعوی اثبات مالک مطرح شود.

شرایط دعوای اثبات ملک

به طور معمول دعوی اثبات ملک یکی از دعاوی مهم در باب املاک است که معمولا افراد برای اثبات حق مالکی خود نسبت به طرح آن اقدام می کنند.

  • -اول اینکه قراردادکتبی یا شفاهی وجود داشته باشد
    -دوم اینکه قرارداد معتبر باشد.

دلایل لازم در دعوی اثبات مالکیت از نظر وکیل ملکی

اثبات مالکیت از راه استناد به اماره تصرف یا از راه اثبات وقوع یکی از اسباب تملک، یعنی عقود و قراردادها، اخذ به شفعه، ارث، حیازت مباحات است. مطابق با ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالیت دلیل مالکیت است، مگر خلاف آن ادعا ثابت گردد. ولیکن اگر مشخص شود قبلا شخصی سابقه تصرف داشته و بتواند با دلایل و مدارک اثبات کند، وی مالک است. لذا مدارک مورد نیازاول تصویر مصدق سند یا قرارداد دوم تصویر مصدق رسی پرداخت سوم استماع شهادت شهود و مطلعین چهارم تحقیقات محلی اگر دادگاه لازم بداند.

اقدامات موسسه حقوقی مدافع حق پارسیان

موسسه حقوقی مدافع حق پارسیان افتخار دارد در خدمت شما هموطنان ارجمند به ارائه خدمات حقوقی بپردازد. گروه حقوقی توانمند مدافع حق پارسیان مجهز به دپارتمانهای حقوقی، کیفری، ملکی، ثبتی و مالیاتی، مشکلات حقوقی و کیفری شما را با راهنمایی تخصصی وکیل برتر حقوقی، حل و فصل نموده و نتیجه موجهی را به موکل اعلام نماید.

شرایط تخلیه فوری ملک استیجاری

تخلیه فوری ملک استیجاری : مالک در چه صورتی می تواند ملکی را که در تصرف مستاجر است، تخلیه کند ؟

رای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد.

حال تفاوتی ندارد که این قرارداد توسط موجر و مستاجر بر روی یک برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاه‌های املاک) تنظیم شده باشد، اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.همچنین در شرایطی که مدت اجاره منقضی شده باشد؛ یا مستاجر بیش از سه ماه، از پرداخت مبلغ اجاره، امتناع ورزد؛ یا در صورت شرط عدم انتقال، به غیر اجاره داده باشد یا اینکه محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیرمشروع) قرار داده باشد، موجر می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، خواسته خود مبنی بر دستور تخلیه را بنویسید؛ نه حکم تخلیه؛ و پس از بررسی این مرجع قضایی، دستور تخلیه ملک صادر می‌شود و اگر تقاضای صدور حکم کند، حکم تخلیه صادر می‌شود و با صدور این حکم، با مهلت ۲۰ روز حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض ایجاد می‌شود.

برای مشاوره رایگان با وکیل بر روی وکیل ملکی ضربه بزنید.

پس از طی مدتی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود، مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند و در اجراییه نیز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود. چنانچه به اجراییه، اعتراض نشود یا در صورت اعتراض، اعتراض او پذیرفته نشود، تخلیه ملک صورت می‌گیرد.

دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

تبیین افراز ملک مشاع : مالی افراد جامعه دربردارنده اوصاف و مناسباتی است که علقه انسانها را با اشیاء نشان می دهد. این وابستگی گاهی بصورت فردی و زمانی به نحو اشتراکی ظاهر می شود. اموال مشترک خواه با اسباب قهری بوجود بیایند و یا با اسباب اختیاری، عمدتاً در ذات خود قابلیت تجزیه و تقسیم را دارا می باشند و از آنجا که بقای حالت اشاعه، قدرت تصرف هر شریک بر مال خویش را محدود می سازد و هر شریک نمی تواند به نحو استقلال بر مال خویش تسلط مالکانه داشته باشد، مالکان این نوع اموال در یک مقطع زمانی در صدد فک و جداسازی آن بر می آیند. تقسیم اموال مشترک شامل موضوعاتی مختلف از جمله اعیان و منافع ( حق و دین ) می باشد. تقسیم اموال مشترک با مالکیت رابطه مستقیمی دارد و ثبوت مالکیت از شرایط اساسی اثبات حقانیت برای اقامه دعوی می باشد. به گواهی آمار و ارقام و پرونده های موجود، کمتر پیش می آید روزی بگذرد و در شعب دادگاههای عمومی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، درباره اموال مشترک پرونده ای با عناوین مدنی و کیفری مطرح نگردد.

تعاریف

مال مشاع :
مال مشاع به مالی گفته می‌شود که «حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه» جمع شده است (ماده ۵۷۱ ق.م.). پیدایش این مال ممکن است به طرق اختیاری ( مانند خرید اختیاری یک قسمت از قطعه زمین مشاعی ) یا قهری ( مانند مالکیت در اموال موروثی ) صورت پذیرد.
تقسیم :
تقسیم از نظر لغوی به معنی جداسازی و قسمت و بخش کردن چیزی می باشد و در اصطلاح حقوقی به معنی تعیین و تمیز حصه هر یک از شرکا مال مشاع معین (منقول و غیر منقول) از یکدیگر به تراضی یا به حکم دادگاه می باشد. تقسیم ناظر به مطلق اموال منقول، غیر منقول، حقوق و مطالبات است ولی در عرف حقوقی و رویه قضائی برای تجزیه حقوق مشاعی اشخاص از مال غیر منقول مشاعی در صورت عدم تراضی مالکان، از اصطلاح «افراز» استفاده می گردد.

افراز :

واژه افراز از نظر لغوی به معنی، دسته بندی و جدا کردن دو چیز از یکدیگر می باشد و در اصطلاح حقوقی افراز به معنی تقسیم و تعیین حصه هر شریک از محل مال مشترک مثلی یا قیمی متساوی الاجزاء به تراضی یا توسط دادگاه می باشد، ولی همانطور که گفته شد در رویه قضائی، لفظ افراز برای جداسازی حقوق مشاعی اشخاص از مال غیر منقول مشاعی( در صورت عدم تراضی) استعمال می گردد.

تقسیم ملک مشاع در رویه قضائی:

عبارت است از تقسیم مال غیر منقول مشاع در صورت تراضی و توافق شرکاء که با رعایت مقررات از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک و دفتر اسناد رسمی به عمل می آید.

افراز ملک مشاع در رویه قضائی از نظر وکیل:

عبارت است از تقسیم مال غیر منقول مشاع به نسبت سهم هر یک از شرکاء، در صورتی که یک یا چند نفر از آنها راضی به تقسیم نباشند. در مال مشاع غیر منقولی که سابقه ثبتی دارد، مرجع نخستین رسیدگی یعنی واحد ثبتی مستفاد از قانون افراز و فروش املاک مشاع، از عنوان افراز استفاده می نماید.

درخواست دستور فروش:
عنوان درخواستی است که شریک مشاعی در صورت عدم توافق شریک یا شرکاء دیگر جهت فروش ملک مشاع غیر قابل افراز، به دادگاه ارائه می دهد.
گواهی نامه عدم افراز :
در صورتی که بنا بر تصمیم واحد ثبتی ملک غیرقابل افراز تشخیص داده شود ، گواهینامه ای به متقاضی تسلیم می شود که در آن غیر قابل افراز بودن ملک اعلام می گردد .

در این مورد بهتر است قبل هر اقدامی با وکیل ملکی مشورت کنید.

ملک غیر قابل افراز:
به ملکی اطلاق می گردد که تقسیم آن ملک به موجب قانون ممنوع می باشد . ( مواد ۵۸۹ تا ۵۹۵ قانون مدنی )
first
444546474849
50
51